Serwis sprzętu p.poż.


2

         Serwis sprzętu p.poż obejmuje m.in.:

    log2
przegląd techniczny, konserwacja, naprawa, napełnianie podręcznego sprzętu gaśniczego
              
    log2 legalizacja – próby ciśnieniowe zbiorników i butli stalowych, oraz zbiorników gaśnic
 
    log2 przegląd techniczny, konserwacja aparatów oddechowych
 
    log2 badanie i pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów
 
    log2 badanie ciśnieniowe węży hydrantowych
 
    log2 montaż sprzętu gaśniczego i oznakowania p.poż na miejscu u zleceniodawcy
 
    log2 przegląd techniczny stałych instalacji gaśniczych CO2  

Na świadczenie w/w usług posiadamy autoryzacje producentów krajowych, oraz międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych, które są niezbędne do wykonywania prac na jednostkach pływających.